Què és la Kinesiologia?

La kinesiologia és una tècnica neuromuscular que permet la comunicació objectiva amb la part no conscient del ser humà sense necessitat de cap element extern i l’anomenem testatge kinesiòlogic.

Ens permet treballar a nivell individual (autotestatge) o amb altres persones.

La kinesiologia treballa en totes les dimensions del ser humà (emocional, física, química, energética i espiritual) i aporta la resposta necessària per al reequilibri i alineació amb el Ser.

Quina informació pots obtenir amb el testatge kinesiòlogic?

. quins són els aliments que més et beneficien
. necessitats nutricionals del teu organisme
. emocions que dificulten la teva evolució
. origen dels dolors i com millorar-los
. orientació, direcció en aquests moments de la teva vida

Dáhm árach vol transmetre aquesta eina com a recurs de gestió personal i s’incia en aquest monogràfic.

Tant en el Curs El Viatge de l’Autoconeixement, com en propers monogràfics que presentarem, treballarem amb el testatge kinesiològic.

El Viatge de l’autoconeixement

100,00300,00 IVA incluido